Boeken

U kunt bij ons boeken d.m.v. onderstaand formulier. Als u vragen heeft kunt u ons natuurlijk ook bellen (u wordt in het Nederlands te woord gestaan) of een email sturen.

Telefoon:  00420 – 733118308
Email: info@deoudewatermolen.nl


  Algemene voorwaarden

  Na ontvangst van dit formulier sturen wij u een factuur die tevens een bevestiging van de boeking is. Graag ontvangen wij daarna een aanbetaling van minimaal 50% van het totaalbedrag. Uw bank kan hierbij kosten in rekening brengen. Het restbedrag kan aan het einde van uw verblijf contant worden voldaan of worden overgemaakt.

  Annulering: Wij raden u aan om bij uw verzekeringsmaatschappij een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Aanbetalingen worden niet geretourneerd. Bij annulering in de periode tot twee weken voor de begindatum van de boeking is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering in de periode van twee weken vóór, tot aan de begindatum van de boeking is 100% van de prijs verschuldigd.

  Bij deelname aan onze paardrijdactiviteiten gelden de volgende voorwaarden:

  Cap
  Het dragen van een veiligheidscap is verplicht. U kunt bij ons een veiligheidscap huren. Voor alle deelnemers aan onze activiteiten geldt een maximumgewicht van 80 kg. Voor deelname aan de ruitervakantie dient u de drie gangen goed te beheersen, ervaring te hebben met buitenrijden en over een goede conditie te beschikken.

  Deelname aan de activiteiten is voor eigen risico.
  U bent op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie. U neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico. In geval van minderjarigheid van de klant, vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers, de lesgever voor dergelijke aanspraken door of namens de klant.

   

  Privacyverklaring

  Lidmiluv mlýn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lidmiluv mlýn handelt vanuit de juridische entiteit Svárava sro (onze bedrijfsnaam).

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Hieronder vind u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

  Naam, voornaam, adres, email, telefoon, geboortedatum, nationaliteit, paspoortnummer (deze gegevens verstrekt u ons zelf door het invullen van het boekings- en/of registratieformulier).

  Doel van deze verwerking van persoonsgegevens
  Wij leggen deze gegevens vast:

  • Om u een factuur te kunnen sturen
  • Om te kunnen boekhouden
  • Om door te geven aan de vreemdelingenpolitie (wettelijke verplichting)
  • Om te bepalen hoeveel toeristenbelasting we moeten betalen
  • Om u een kerstkaart te kunnen sturen

  Verwerking digitale- en/of internetgegevens
  Wij verzamelen via Google Analytics informatie omtrent de bezoekers van onze website en hebben daarvoor een gebruikersovereenkomst met Google afgesloten. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening te optimaliseren.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. het verstrekken van gegevens aan onze accountant en de belastingdienst).

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@deoudewatermolen.nl.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@deoudewatermolen.nl.

  Privacy verklaring van derden
  Op de website staan een aantal links aan naar andere websites vermeld. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de betreffende websites.